Andy frightening Jane
Andy frightening Jane
me and Simon
me and Simon
Simon riding kiddies toy
Simon riding kiddies toy
Simon posing by the bar
Simon posing by the bar
Me and Laura
Me and Laura
Simon a little tipsey
Simon a little tipsey
me and simon at meal
me and simon at meal
Scary face
Scary face
Me and Jane
Me and Jane
Jane and Maria
Jane and Maria
andy with sword
andy with sword
Paul in costume
Paul in costume
mummy and baby pumpkin
mummy and baby pumpkin
simon holding andys head
simon holding andys head
Baby pumpkin
Baby pumpkin
Quarry 4 2001
Quarry 4 2001
Bath town hall
Bath town hall
Bath enterance to square
Bath enterance to square
Bath bridge
Bath bridge
Bath waterways
Bath waterways
Bath cathederal
Bath cathederal
Me in Norwood
Me in Norwood
andy with numchucks
andy with numchucks
Simon eating lolly
Simon eating lolly
Simon and lolly
Simon and lolly
Paul, simon and the powerpuff lolly
Paul, simon and the powerpuff lolly
Simon with spangely trousers
Simon with spangely trousers
The thing that hangs in the kitchen...
The thing that hangs in the kitchen...
Ros and bubbles
Ros and bubbles
Simon with Rose
Simon with Rose
Me with Rose
Me with Rose
Bath alley
Bath alley
Pretty church at night
Pretty church at night
Suave Simon at restaurant
Suave Simon at restaurant
people at bar
people at bar
makeover courtecy of Yuki
makeover courtecy of Yuki
Mitsi and Yuki
Mitsi and Yuki
me and Mitsi again
me and Mitsi again
me and Mitsi
me and Mitsi
Kate and Mitsi
Kate and Mitsi
Bath art gallery
Bath art gallery
 scream in shower
scream in shower
Yuki
Yuki
Liz, Joe and simon
Liz, Joe and simon
Jane paul and Liz
Jane paul and Liz

Back to Index